Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Tweede voortgangsrapportage van het Schone Lucht Akkoord: Nederlanders kunnen in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer leven

NIEUWS
BELEID & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Heleen Kommers, dinsdag 2 juli 2024
74 sec


Nederlanders kunnen in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer leven als alle plannen voor schonere lucht worden uitgevoerd. Dit blijkt uit de tweede voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord door het RIVM. Het behalen van dit doel vereist niet alleen de uitvoering van het akkoord zelf, maar ook van overheidsmaatregelen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag.

Wetland
Wetland

Sinds de lancering in 2020 heeft het Schone Lucht Akkoord de steun van meer dan 100 gemeenten en alle provincies. De ambitie is om in 2030 de gezondheidseffecten van luchtvervuiling door Nederlandse bronnen met 50% te verminderen ten opzichte van 2016. Dit wordt bereikt door het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof. De uitvoering van deze plannen zal ook de incidentie van astma bij kinderen en hart- en vaatziekten doen afnemen.

Beoogde gezondheidswinst van 50%

Begin 2023 hebben de partners binnen het akkoord hun jaarlijkse plannen ingediend, waarin zij uitleggen hoe ze de uitstoot van schadelijke stoffen willen verminderen. Het RIVM berekende dat deze maatregelen een beoogde gezondheidswinst van 50% vermindering van 46% in gezondheidseffecten door luchtvervuiling zullen opleveren vergeleken met 2016. Met de toevoeging van maatregelen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag kan de beoogde gezondheidswinst van 50% worden bereikt, mits alle plannen volledig worden uitgevoerd.


De ambitie is om in 2030 de gezondheidseffecten van luchtvervuiling door Nederlandse bronnen met 50% te verminderen ten opzichte van 2016

Bijna overal in Nederland haalbaar

Daarnaast streven de partners ernaar om in 2030 te voldoen aan de luchtkwaliteitsadvieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het RIVM schat dat deze waarden bijna overal in Nederland haalbaar zijn met de uitvoering van de huidige plannen, al zijn in enkele gebieden extra maatregelen nodig.


Beoordelen of doelen worden bereikt

De tweede voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord bevat gedetailleerde informatie om te beoordelen of de gestelde doelen worden bereikt. Dit omvat gegevens over de daling van uitstoot en concentraties van stikstofoxiden en fijnstof door verschillende maatregelen. Adviesbureau Tauw heeft berekend hoeveel de uitstoot vermindert, waarna het RIVM de resulterende gezondheidseffecten heeft geanalyseerd.


Meer informatie is te vinden in de 'Monitoringsrapportage Doelbereik Schone Lucht Akkoord. Tweede voortgangsmeting'.

LEES OOK

De uitvoering van deze plannen zal ook de incidentie van astma bij kinderen en hart- en vaatziekten doen afnemen

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Cumela organiseert Demodag Biodiversiteit en Techniek
donderdag 29 augustus 2024
t/m vrijdag 30 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER