Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Vele miljarden Euro's nodig om steden aan een van de mogelijke groennormen te laten voldoen

NIEUWS
ONDERNEMEN
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hein van Iersel, vrijdag 9 februari 2024
109 sec


Sweco schat in dat het gaat om 30 tot 40 miljard in 25 jaar

Sweco heeft op verzoek van ANWB, Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland onderzoek gedaan naar een passende groennorm die in Nederland kan worden toegepast. Geen van de bestaande normen omvat een kwaliteitseis voor groen, en het toevoegen van extra groen om aan een norm te voldoen zou tussen de 30,7 en 45,5 miljard euro kosten voor heel Nederland, verspreid over een periode van 25 jaar.


Deze bevindingen komen uit het rapport "Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm", dat werd gepresenteerd aan de demissionaire ministers Hugo de Jonge en Pauline van der Wal. Het rapport is samengesteld door ingenieursbureau Sweco, onderzoekt verschillende groennormen en biedt inzichten voor een mogelijke Nederlandse standaard.
Met de toenemende zichtbaarheid van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies groeit de noodzaak om te vergroenen. "Groen in stedelijke gebieden heeft niet alleen een esthetische waarde, maar is ook cruciaal voor het behoud van biodiversiteit, het verbeteren van de volksgezondheid en het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden zoals verdroging, wateroverlast en hittestress. Een duidelijke groennorm is dus van essentieel belang," aldus de initiatiefnemers.


Verschillen

Het onderzoek vergeleek tien verschillende groene normen op basis van vijf inhoudelijke criteria (ambitieniveau, kwaliteit van groen, biodiversiteit, gezondheidsvoordelen en klimaatadaptatie) en een aantal criteria voor implementatie. Drie normen kwamen naar voren als bruikbaar voor een Nederlandse groennorm: 'Groene Stadslandschappen', de vier richtlijnen van Joeri Meliefste, en de 3-30-300 regel van Cecil Konijnendijk. Deze normen werden vervolgens geanalyseerd op de kosten voor aanleg en beheer.


integraal

Sweco concludeert dat er nog geen geschikte groennorm bestaat, aangezien geen enkele norm voldoet aan alle criteria en geen enkele norm de drie belangrijkste beleidsthema's rond stedelijk groen behandelt (biodiversiteit, klimaat en gezondheid). Een goede groennorm zou integraal moeten zijn en eisen moeten stellen op alle genoemde gebieden. Bovendien ontbreekt het bij alle bestaande normen aan een kwaliteitseis voor groen, waardoor een heldere definitie ontbreekt. Een effectieve groennorm zou precies moeten definiëren wat onder groen valt, om voldoende inzicht te bieden.
Het realiseren van extra groen om aan een norm te voldoen, zou -aldus het rapport- tussen de 30,7 en 45,5 miljard euro kosten. Deze schatting omvat alleen de aanleg- en beheerkosten van extra groen volgens de drie best beoordeelde normen. De totale investeringskosten zijn sterk afhankelijk van het percentage buurten dat momenteel aan de norm voldoet en hoeveel buurten extra groen zouden moeten realiseren om aan de norm te voldoen. De doorrekening is gebaseerd op data uit 4300 buurten, afkomstig uit eerdere data-analyses van de Groene Stad Challenge.


Aanbevelingen

Op basis van deze bevindingen doet Sweco vijf aanbevelingen: zorg voor een integrale norm, houd rekening met een bandbreedte bij het definiëren van eisen, definieer exact wat er wordt verstaan onder groen, zorg voor een balans tussen ambitie en haalbaarheid, en baseer een groennorm op het daadwerkelijke aandeel groen per buurt.
Het vaststellen van een groennorm wordt door de initiatiefnemers gezien als een cruciale stap om groen hoog op de politieke en bestuurlijke agenda te plaatsen en om te zorgen voor een toekomstbestendige, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving in alle steden en dorpen, aldus de betrokken organisaties. Het onderzoeksrapport markeert een belangrijke stap naar een groenere toekomst, waarin steden en dorpen worden voorzien van voldoende groen om te kunnen functioneren te midden van de uitdagingen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en gezondheidsproblemen.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER