Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Toekomst monumentale bomen onzeker bij loodsanering bodem

dinsdag 26 juni 2018

De bodem in Zaanstad is door de veelzijdige industriële geschiedenis op verschillende plekken vervuild, waaronder de aanwezigheid van lood in de grond. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen. Reden genoeg voor de gemeente Zaanstad om te starten met het onderzoeken van tuinen van particulieren op de aanwezigheid van lood en, indien aangetroffen, deze tuinen te saneren. Maar in deze tuinen staan bomen, waaronder monumentale exemplaren, die moeten worden behouden.

Pilot

Gemeente Zaanstad heeft daarom in een pilot project in circa 20 te saneren tuinen het groen laten inventariseren, de kwaliteit laten beoordelen en de wensen van de bewoners ten aanzien van dit groen te noteren. Pierre van der Wielen van Groenadvies Amsterdam is betrokken bij dit project. Hij vertelt: "Vooruitlopend op de diverse onderzoeken die met zo'n sanering gepaard gaan, hebben we in eerste instantie de tuinen gescand op beschermde flora en fauna. Daarna hebben we de bomen in de tuinen geïnventariseerd. Op locaties waar bomen staan moet een afweging gemaakt worden tussen de wens om de tuinen zo goed mogelijk te saneren en die om bijzondere bomen zo veel mogelijk te handhaven. Om deze afweging zorgvuldig te kunnen maken, zijn de bomen in deze tuinen beoordeeld op hun actuele kwaliteit en hoe lang ze sowieso nog te handhaven zijn in de huidige situatie."

Wensen bewoners

van der Wielen vervolgt: "Ook wensen van de bewoners zijn in kaart gebracht. Daarnaast hebben we aangegeven hoe er rond bomen gewerkt dient te worden." Deze zomer start de daadwerkelijke sanering. In enkele tuinen staan monumentale bomen die behouden moeten blijven. Van der Wielen: "Om deze bomen zo goed mogelijk door de sanering te loodsen, heeft Gemeente Zaanstad ons gevraagd om 'groene begeleiding' tijdens de werkzaamheden."


door Willemijn van Iersel


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES