Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Boomverzorging Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Nieuwe software berekent de minimale restwanddiktes voor holle bomen

zaterdag 13 september 2014

Vaak wordt op verschillende manieren de minimaal benodigde restwand van bomen berekend. De uitkomsten liggen dan ook ver uiteen. Boom-Safetycalc is ontwikkeld om duidelijke en nauwkeurige berekeningen uit te voeren. Op basis van boomsoortspecifieke eigenschappen, de afmetingen van de boom en de standplaats kunnen nu, snel en eenvoudig, minimale restwanddiktes en windbelasting bepaald worden.

Auteur: Peter Janssen

Een belangrijke optie is dat met deze software de breedtes van openingen in de stam ingevoerd kunnen worden. Er wordt dus niet alleen een minimale restwand berekend bij een intacte restwand, maar ook wordt er berekend hoeveel de resterende restwand moet compenseren als gevolg van de openingen. De software is te gebruiken als beslisboom tijdens boominspecties en als referentiekader voor nader onderzoek. Er kan gerichter gemeten worden met Picus of Resistograaf. Ook snoeimaatregelen kunnen doorgerekend worden, om te bepalen of de benodigde veiligheidsreserve gehaald wordt. Een andere bijkomstigheid is dat er een export gemaakt kan worden. Deze kan dan worden ingelezen in de BOOM-trekproef. Deze wordt dan per boom voordeliger, omdat er efficiënter gewerkt kan worden.
Deze boomsoftware is ontwikkeld met in het achterhoofd de behoefte aan een maatschappelijk geaccepteerde methode voor winddrukberekening. Daarnaast heeft Boom KCB ervaring met vergelijkbare advisering bij trekproeven. De software is daarom ook een aanvulling op het specialistisch onderzoek.

Maar hoe werkt de nieuwe software? Om te beginnen bereken je in het lokale windprofiel. Dit doe je door het windgebied in te voeren en het terreintype. Dit kan eventueel aangevuld worden met andere opties. Vervolgens bepaal je het windvangend oppervlakte van een boom (horizontale kroonprojectie). Dit doe je door een foto te maken, de boomhoogte in te voren en perspectiefcorrectie toe te passen. Dan bepaal je de boomspecifieke bepaling van het 'Globale veiligheidspercentage' en bereken je de veiligheidspercentages stammen zonder holtes en de benodigde restwanden bij dit veiligheidspercentage. Dit doe je voor bomen met intacte, of gesloten, restwanden en voor stammen met holten, of openingen in de restwand. Vervolgens wordt er een nauwkeurig referentiekader berekend, boomsoortspecifiek en locatie gebonden, waaraan de boom getoetst kan worden met onderzoeksmethode naar keuze (Picus, Resistograaf, BOOM-trekproef). Dan kunnen de snoeimaatregelen (kroonreductie) ingevoerd en doorgerekend worden en aansluiten kan er een export gemaakt worden. Deze berekeningen kunnen op iedere gewenste hoogte
gemaakt worden. Wanneer een stam echter openingen vertoont, dient de resterende restwanddikte gemeten en ingevoerd te worden. Door middel van een knop op Safetycalc, wordt de minimaal benodigde restwand bij de opgegeven holte herberekend. Je moet daarbij wel goed opletten. Na iedere wijziging, zoals bijvoorbeeld de boomhoogte, dient het resultaat herberekend te worden.REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES