Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

IPC Groene Ruimte los van Wellant en op eigen kracht verder

dinsdag 27 januari 2015

Erik Poelman (IPC Groene Ruimte)
Erik Poelman (IPC Groene Ruimte)
Opleidingsinstituut IPC Groene Ruimte, sinds 2006 onderdeel van Wellant, heeft een zwaar jaar achter rug. De marktontwikkelingen zaten tegen en de resultaten waren mager. Daarnaast moest IPC anticiperen op het voorgenomen besluit dat de praktijkleergelden bij het onderwijs drastisch afnemen of zelfs stoppen. Een substantieel deel van het personeel van IPC kreeg als gevolg daarvan in 2014 te horen dat er geen plaats meer voor hen was bij IPC nieuwe stijl. Het laatste nieuws is dat IPC Groene Ruimte is verzelfstandigd. Dit vakblad stelt een aantal vragen aan de nieuwbakken directeur Erik Poelman.

Auteur: Hein van Iersel

Hoe is 2014 voor IPC Groene Ruimte verlopen?
2014 was een heel moeilijk jaar voor IPC omdat door de hoge kosten in relatie tot de omzet er moest worden ingegrepen. Omdat het vergroten van de omzet in een teruglopende markt heel moeilijk is, betekent dat veelal de kosten goed in de hand moeten worden gehouden. Kostenbesparingen dus. Helaas ook besparingen op personeelsgebied en daar wordt je uiteraard niet vrolijk van. Inmiddels hebben we de reorganisatie afgerond en kunnen we weer de blik naar voren richten. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Jullie loskoppeling van Wellant is verrassend. Vertel eens iets meer?
Belangrijk is dat je je moet realiseren dat de rijksbijdragen voor praktijkonderwijs aan de VMBO, MBO en HBO onderwijsinstellingen dramatisch afnemen en in 2016 zelfs nul zijn. Een groot deel van IPC ontleende hier haar bestaansrecht aan. Nu dat weg valt, is de samenwerking ook voor Wellant minder van belang. Daarnaast was de synergie met de consultancytak van IPC zeer beperkt en heeft het feit dat Wellant in Houten is gevestigd en IPC in Schaarsbergen ook niet geholpen. Overigens is de relatie met Wellant prima. De overwegingen zijn puur strategisch.

Wat wordt de nieuwe focus?
Voor de markt, onze klanten en relaties verandert er bij IPC niet zoveel. We blijven ons focussen op de thema's groen, bodem en water, fauna en boom en proberen daar het centrum voor kennisoverdracht te blijven zijn. Veel deskundigheid en kennis hebben we in huis waar de praktijkmensen hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast versterken we onze marktgerichtheid, we kunnen en weten heel veel maar zijn daar in het verleden te bescheiden over geweest. Profilering is belangrijk. Vooral omdat de overheid het praktijkonderwijs zoals gezegd niet langer subsidieert en het bedrijfsleven zich nog beraad op de nieuw ontstane situatie. IPC kan daarin een belangrijke rol spelen. Binnen eerder genoemde thema's ontwikkelen we momenteel producten samen met de markt. Ook bedrijven en overheid hebben te maken met grote veranderingen. IPC kijkt waar behoefte aan is en zorgt ervoor dat deze kennis bij medewerkers omgezet wordt in kunde.

Van consultancy hadden jullie al eerder afscheid genomen . Jullie richten je nu exclusief op trainen en coachen?
Begin 2014 hebben we afscheid genomen van de strategische consultancy. We richten ons dus weer op onze core business, trainen en coachen. Vergeet daarbij alleen niet dat praktijkadvies nog steeds een belangrijke pijler onder IPC is. IPC heeft als doel het ontwikkelen van mens én onderneming. Kennisoverdracht is daarbij altijd het doel. Bij advisering moet het streven altijd zijn dat de klant het een volgende keer zelf kan.

Door de privatisering lijken jullie verder van het onderwijsveld af te komen staan, maar onderwijsinstellingen blijven toch een belangrijke klantengroep?
Dat klopt, door de verzelfstandiging staan we verder af van Wellant maar in feite dichterbij de andere AOC's en onderwijsinstellingen. We kunnen zelfstandiger opereren en zijn voor die partijen plotseling een onafhankelijke partij geworden en niet langer een verlengstuk van Wellant. Ik zie dat als positief. Ik ben overtuigd dat IPC een rol kan spelen om het gat tussen onderwijs en het bedrijfsleven zo klein mogelijk te houden.

Wat is jouw achtergrond als de nieuwe directeur? Jij hebt geen groene vingers of opleidingsachtergrond?
Dat is wat kort door de bocht. Ik heb bijna één jaar als directeur bij Wellant achter de rug en vele jaren ervaring in opleidingenland. Daarbij ook ondernemer geweest met een succesvol eigen consultancy bedrijf. Eigenlijk heb ik mijn gehele werkzame leven als 'interimmer' geopereerd en mooie opdrachten en reorganisaties gedaan voor hele grote en middelgrote partijen. Ik hoop dat ik nog veel aan IPC mag bijdragen.
REACTIES
Henk | 11 februari 2015 | 11:15
En hoe gaat het nu verder met de Boomverzorgingsopleidingen....ETW en ETT ????
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES