Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

‘De juiste boom kiezen, doe je niet op basis van catalogi'

woensdag 16 mei 2018

Andrew Hirons
Op dit moment valt al een kwart tot een derde van alle stadsbomen uit binnen vijf jaar na aanplant. Dat zegt Andrew Hirons, hoofddocent stedelijke bosbouwkunde aan het Britse University Centre Myerscough én een van de sprekers op het symposium Climate Trees op 20 juni.

Die uitval door sterfte kan in het ergste geval oplopen tot maar liefst negentig procent van de stedelijke bomen als niets wordt ondernomen tegen de dodelijke mix van klimaatverandering en invasieve exoten. Stadsplanners moeten vooral betere bomen kiezen en die meer ruimte geven.

'Het probleem daarbij is dat landschapsarchitecten en stadsplanners nu nog niet de beschikking hebben over onafhankelijke en uitputtende informatie over de bomen die tot hun beschikking staan', zegt Hirons. 'Eigenlijk zijn de catalogi van de aanbieders leidend in het beslissingsproces.'

Gids
Dat moet anders, vindt Hirons. Samen met The Tree and Design Action Group, een onafhankelijk samenwerkingsverband van stakeholders in landschapsarchitectuur en boomzorg, heeft hij een gids samengesteld. Daarin zijn 280 boomsoorten gecategoriseerd op verschillende eigenschappen. De gids is een digitale tekst die doorzocht kan worden op boomsoorten. Hyperlinks verwijzen naar relevante en dieperliggende informatie elders in de gids.

De makers hebben zoveel mogelijk wetenschappelijke onderzoeksresultaten bijeengebracht van de afgelopen acht jaar. De gids biedt onder meer informatie over droogtetolerantie, schaduwopbrengst, tolerantie voor wateroverlast, de ideale natuurlijke omgeving en bloeiperioden. Het digitale boekwerk, dat deze zomer nog uitkomt, wordt ondersteund door een databestand. Daarin kunnen alle 280 boomsoorten met gebruikmaking van filters doorzocht worden op specifieke eigenschappen.

Droogte
Droogte is een van de hoofdoorzaken van boomuitval in steden, legt Hirons uit. 'Klimaatverandering is eigenlijk niet de belangrijkste oorzaak van die droogte. Het is een combinatie van factoren die stadsbomen laten leiden onder droogte. Het zijn de verstening van de stedelijke omgeving, te kleine groeiplaatsen, schade aan wortels, klimaatverandering en compacte bodem die samen tot watertekorten leiden.'

Klimaatverandering gaat in die dodelijke cocktail wel een grotere rol spelen, verwacht Hirons.
'Niet de droogte, maar juist de wateroverlast door klimaatverandering wordt het grootste probleem. Perioden van droogte worden afgelost door hevige regenval. Doorgaans zijn veel boomsoorten goed bestand tegen wateroverlast omdat die normaliter in de winter plaatsvindt. Maar als de perioden van wateroverlast verschuiven van de winter naar de zomer, dan vormen ze plots wel een probleem.'

Selectie
Hirons roept stadsplanners en landschapsarchitecten op om bomen te selecteren op specifieke eigenschappen die de soort geschikt maken voor gebruik in stedelijke gebieden. 'We moeten af van het selecteren op esthetische waarden. Als we willen dat bomen 50 tot 70 jaar meegaan, dan moeten ze geselecteerd op eigenschappen die een extremer klimaat verdragen. Vooral de stadsbomen worden bedreigd door de gevolgen van klimaat en uitheemse plagen en ziekten. Die staan namelijk al erg onder druk. Ze hebben simpelweg niet de weerstand meer om nog meer ontberingen het hoofd te bieden.'

Maar selectie op eigenschappen is niet de enige oplossing die Hirons aandraagt. De stad van de toekomst moet bomen ook meer ruimte bieden. 'Zonder goede wortelomgeving krijg je nooit grote bomen. Het zijn juist die grote bomen die ons de eigenschappen bieden die we nodig hebben om de steden leefbaar te houden. Er zijn allerhande technische oplossingen die gezonde wortelgroei bevorderen. Al naar gelang de situatie ter plekke kunnen die soelaas bieden. Maar uiteindelijk moet er ook simpelweg ruimte gecreëerd worden voor boomwortels om onze stadsbomen sterk te maken.'

Boktor
Hirons maakt zich ernstig zorgen over de stadsbomen van de toekomst. 'Droogteproblematiek heeft ze al verzwakt. Als nu bijvoorbeeld een Aziatische boktor toeslaat, dan kunnen we in West-Europa in het ergste geval tot 90 procent van onze stadsbomen verliezen, zo is al becijferd.'

Diversiteit in de aanplant van boomsoorten moet die duistere voorspelling gaan logenstraffen, als het aan Hirons ligt. 'Diversiteit is essentieel. We moeten toe naar een strategische aanplant van stadsbomen die niet alleen sterk zijn, maar ook divers. We moeten voorkomen dat we bij een plaag meteen een groot deel van ons stedelijke bomenbestand kwijtraken.'

Seminar Climate Trees
Door klimaatverandering moeten we andere bomen planten. Daar komt nogal wat bij kijken. Want hoe besluiten we welke soorten en variëteiten zich hier het beste voor lenen, en hoe kunnen we er zeker van zijn dat juist deze bomen gekweekt worden in kwekerijen? Deze thema's komen aan bod in het seminar 'Climate Trees' op 20 juni in Dodewaard. Kaarten zijn nog beschikbaar, dus reserveer snel op: www.climatetrees.eu!

Let op: de voertaal tijdens het symposium is Engels. Nederlandse real time vertaling is beschikbaar.

door Paul van der Sneppen / Kelly Kuenen

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM