Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Essentaksterfte aanpakken in het broedseizoen

woensdag 14 maart 2018

In het Amsterdamse Bos worden in de periode tussen 5 februari en 23 maart 835 bomen gekapt. Het gaat voornamelijk om essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Boomrooierij Weijtmans voert de werkzaamheden uit. De planning is er op gericht de kapwerkzaamheden uit te voeren voordat de broedvogels in het Amsterdamse Bos actief worden.

Kun je eigenlijk rooien in het broedseizoen?
Hoewel het broedseizoen officieel morgen ingaat betekent dat niet dat niet dat er niet gerooid kan worden. Kees Weijtmans: 'Het is een misverstand dat bomen alleen buiten het broedseizoen mogen worden gerooid, mijn mensen zijn opgeleid in het kader van de Flora- en Faunawet waardoor wij ook kunnen rooien bínnen het broedseizoen. Na een grondige nest- en vogelcheck van de boom kan er in principe gewoon gerooid worden. De paar bomen die echt niet gesnoeid en gerooid mogen worden in het broedseizoen zijn verwaarloosbaar.' Een woordvoerder van het Amsterdamse Bos licht toe: 'Boomrooijerij Weijtmans moest juist vanwege de start van het broedseizoen uiterlijk week 12 klaar zijn met het werk. De wet Natuurbescherming hanteert voor het broedseizoen geen vaste periode. Het is in zijn algemeenheid verboden om vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten (waaronder broedvogels) te verstoren. De planning van het werk was er juist op gericht de kapwerkzaamheden uit te voeren voordat de broedvogels in het Amsterdamse Bos actief worden.'

Circulair houtgebruik
Naast het kappen van zieke essen bestaat het werk ook deels uit onderhoud. Zodat paden en watergangen goed begaanbaar en bereikbaar blijven. Het hout wat vrijkomt uit de kap wordt waar mogelijk is hergebruikt in het bos, zoals voor de aanleg van beschoeiing langs de oevers.

Samenstelling bos
Ongeveer 15% van alle bomen in het Amsterdamse Bos bestaat uit essen. Een (groot) deel van deze essen is inmiddels in meer of mindere mate aangetast door essentaksterfte en zal op termijn, zo is de verwachting, verdwijnen. Helaas bestaan de aanwezige essen in het Amsterdamse Bos voor een groot deel uit de zeer bevattelijke gewone es.

door Willemijn van Iersel

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM