Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Lelystad verwijdert veel zieke essen

donderdag 22 februari 2018

Gemeente Lelystad gaat komende periode veel essen verwijderen in bosgebieden bij woonwijken en in Lelystadse bossen. De bomen zijn getroffen door de essentaksterfte, een ziekte die veel essen in de provincie treft.

Uit reguliere boomveiligheidsinspecties is naar voren gekomen dat een groot deel van de essen besmet is met de essentaksterfte. De essen staan verspreid door heel Lelystad: in woonwijken, langs straten, dreven en in de parken van Lelystad. In totaal zijn dit ongeveer 6400 zieke essen. Om te voorkomen dat de zieke bomen gevaar opleveren door takbreuk of door omwaaien, worden deze verwijderd.

Grote impact
Het kappen van de bomen heeft volgens de gemeente grote impact op het aanzien en beleving van de woonomgeving. Dit wordt mede versterkt door het feit dat niet overal meteen nieuwe bomen worden aangeplant. Uitgangspunt hierbij is volgens de gemeente dat er nieuwe bomen geplant worden in het plantseizoen 2018-2019. In de komende periode worden zieke essen verwijderd in het bosgebied rond Horst, Zoom en Oostrandpark.

Groot deel is aangetast

Van de 430 hectare bos- en natuurterreinen die gemeente Lelystad in eigendom heeft, bestaat circa 20% uit essenbos. Een groot deel van de essen in de Lelystadse bossen is aangetast. De verwachting is dat ruim 95% van alle essen dood zal gaan. Ook in bossen heeft het verwijderen van zieke essen impact op het aanzien en de beleving van het bos.

Nieuwe aanplant
De gemeente gaat na de kap op veel locaties nieuwe bomen planten. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of er nieuwe bomen komen en hoeveel bomen er geplant worden om op termijn weer een aantrekkelijk straat- of bosbeeld te hebben. Per locatie en per situatie wordt gekeken naar de boomsoort die in plaats van de es geplant wordt. De gemeente plant verschillende soorten bomen om een duurzaam bomenbestand te realiseren en de gevolgen van eventuele nieuwe ziektes en plagen tot een minimum te beperken.

Monitoring zieke bomen
Bomen in Lelystad worden visueel op gebreken gecontroleerd, de boomveiligheidscontrole. De monitoring van zieke essen wordt meegenomen in deze controle. De veiligheidscontrole wordt eens per vier jaar uitgevoerd, aldus de gemeente. Bij zieke of aangetaste bomen is dit, afhankelijk van de mate van gevaar, eenmaal per twee jaar. Uiteraard worden bomen die als 'gevaarlijk' uit de boomveiligheidscontrole naar voren komen, meteen verwijderd.

Bron: gemeente Lelystad

door Guus van Rijswijck


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM