Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Roel Vermeulen over het levensbomenbos in Rosmalen

maandag 11 december 2017

Op 18 en 25 november vonden de eerste plantdagen van het levensbomenbos in Rosmalen plaats. Op 18 november zijn 52 bomen geplant en op 25 november nog eens 43.

Het unieke aan dit levensbomenbos is dat het van idee tot realisatie is uitgevoerd door vier vrijwilligers. In 2013 kregen Arie Bijl en Helmus Boons, de groenste mannen van 's-Hertogenbosch, het idee om een levensbomenbos te realiseren. Een initiatief was geboren. Door hun activiteiten voor onder andere de stichting Boom&Bosch hebben zij een goede relatie met de Bossche Politiek. Op 14 april 2014 neemt de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het initiatiefvoorstel van de fractie van De Bossche Groenen, om te komen tot de aanleg van een levensbomenbos, unaniem aan.

Op dat moment lijkt het levensbomenbos niet ver meer weg. De eerste stap is het oprichting van de stichting Levensbomenbosch. De stichting bestaat in eerste instantie uit drie leden: Arie Bijl, Helmus Boons en Roel Vermeulen (Vermeulen Boomadvies) voor de inbreng van boomtechnische kennis. Later wordt Peter van Loon (Hooloo Ingenieurs) aan het bestuur toegevoegd.

Plan van aanpak
De stichting overhandigt in mei 2015 een uitgebreid Plan van aanpak aan gemeente 's-Hertogenbosch. Hierin zijn alle facetten van het levensbomenbos beschreven: locatie, ontwerp, keuze boomsoort, beheer en onderhoud en de wijze waarop de stichting dit wil financieren. Het levensbomenbos wordt een bos van en voor iedereen, met bomen die persoonlijke gebeurtenissen symboliseren, zoals de geboorte van een kind, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon.

Afbeelding rechts: het ontwerp werd gemaakt door Vermeulen Boomadvies in samenwerking met gemeente 's-Hertogenbosch. Het uitgangspunt hiervan is dat alle bomen dezelfde hoeveelheid groeiruimte krijgen. In het midden is een bestaande groenstrook gehandhaafd.

In het plan wordt uitgegaan van het aanplanten van het levensbomenbos in het kanaalpark tussen Empel en De Grote Wielen. De start zou plaatsvinden in maart 2016. Aanvankelijk wordt gekozen voor het aanplanten van duurzame en grotendeels inheemse boomsoorten. De zomereik, de zomerlinde en de zoete kers komen van nature voor in Nederland. De beuk, tamme kastanje en de noot komen de laatste eeuwen ook veelvuldig voor in Nederland. Alle bomen dragen met hun bloemen, vruchten en zaden bij aan de voorkomende fauna. In tegenstelling tot iepen, essen en wilgen zijn deze bomen momenteel relatief ongevoelig voor ziekten. De belangrijkste reden voor de gekozen soorten is dat deze bomen allemaal ten minste 80 jaar oud kunnen worden.

Bij elke boom wordt een boompaal, boomband, stambescherming en een boomnummer geleverd. Het beheer en onderhoud dient extensief te worden uitgevoerd, maar de eerste jaren zal er toch voldoende water gegeven en gemaaid moeten worden.

Afbeelding links: bij elke boom is 0,25 m3 compost van Den Ouden Groep toegevoegd. Links van de boom staat een tijdelijke boompaal om de boom mee vast te zetten. Rechts staat een duurzame paal waarop een aluminium boomnummer is bevestigd. Na aanplant krijgt elke boom een stambeschermer en wordt de boomspiegel afgewerkt met een laag mulch.

Gebruikersovereenkomst
Stichting Levensbomenbosch en gemeente 's-Hertogenbosch stellen in overleg een gebruiksovereenkomst op. De betreffende 1,3 ha dient te worden afgewaardeerd en krijgt de bestemming bos. Gemeente 's-Hertogenbosch neemt deze kosten voor haar rekening. In de overeenkomst is opgenomen dat Stichting Levensbomenbosch gedurende vijf jaar verantwoordelijk is voor de grond en de bomen. Daarna wordt het overgedragen aan de gemeente.

Website
De gebruiksovereenkomst is dan nog niet getekend, maar de stichting heeft alle vertrouwen in de gemeente en start met het maken van een website: www.levensbomenbosch.nl. Hein van de Kerkhof (Hein(c)) helpt daarbij. Op de website is het ontwerp weergegeven en kunnen mensen zelf de locatie en een boomsoort kiezen. De investering voor de boom is inmiddels vastgesteld op 125 euro. Doordat er minder bomen aangeplant kunnen worden, zijn de kosten per boom toegenomen. Afgestemd op de nieuwe locatie is gekozen voor de volgende vijf boomsoorten: tamme kastanje, bruine beuk, zoete kers, winterlinde en haagbeuk.

Publiciteit
Even later is de website gereed en staan we te popelen om het levensbomenbos te presenteren. De ondertekening van de gebruiksovereenkomst door voormalig wethouder en voorvechter van het levensbomenbos, Jos van Son, vond plaats op 7 september 2017. De stichting maakt een eigen Facebook- en Twitter-account en hangt posters op prominente plekken in 's-Hertogenbosch en Rosmalen. Ook lokale huis-aan-huisbladen en gemeente 's-Hertogenbosch helpen een handje met de publiciteit. De verkoop gaat vliegend van start en na ruim twee maanden zijn alle 135 bomen verkocht.

Sfeerbeeld van de eerste plantdagen
De plantdagen
De plantdagen worden zeer nauwkeurig voorbereid en niets wordt aan het toeval overgelaten. Voor de planters moet het planten van een boom een zeer bijzondere gebeurtenis worden. Een week voor de plantdag heeft de stichting alle 135 plantlocaties uitgezet. De eerste 52 locaties zijn gelabeld met stickers waarop de boomnamen en nummers zijn weergegeven. De plantgaten graven en het zetten van de boompalen wordt uitgevoerd door Biggelaar Groen BV. De bomen worden de dag voor de plantdag opgehaald bij Boomkwekerij Udenhout. De bomen zijn overwegend twee tot drie meter hoog. Er is gekozen om wortelgoed te planten. Wortelgoed is makkelijker te planten en het slaat beter aan dan bomen met een kluit.

Op de plantdag staan koffie, thee en limonade klaar voor de planters en hun familie en vrienden. De bomen zijn per soort klaargelegd. Na de prachtige woorden van Arie Bijl, Judith Hendrikx (De Bossche Groenen en een vertegenwoordiger van gemeente 's-Hertogenbosch) haasten de planters zich naar hun bomen. Op het informatiebord kan iedereen de naam van zijn of haar boom, het boomnummer en de locatie nog even terugzoeken. Binnen vijf minuten staan de mensen verspreid in het veld.

Op de eerste plantdag zijn meer dan 150 mensen aanwezig, op de tweede plantdag nog meer. De leeftijd van de aanwezigen varieerde van vijf weken tot 95 jaar oud. Achteraf blijkt dat de meeste bomen zijn geplant ter nagedachtenis van een dierbare. Daarom waren hele families aanwezig om hun speciale boom aan te planten. Na twee mooie en bijzondere plantdagen waarin zelfs de zon een handje meehielp, ontving de stichting tal van positieve reacties. Stichting Levensbomenbosch is dan ook enorm trots op deze geleverde prestatie. Een prachtig staaltje burgerparticipatie.

Vervolg
De laatste jaren zijn er in Nederland veel levensbomen-, geboorte- en herinneringsbossen aangelegd. Het levensbomenbos in Rosmalen is daarin niet uniek. De manier waarop dit bos tot stand is gekomen, is dat echter wel. Het levensbomenbos is volledig gerealiseerd door vier vrijwilligers. Daarin werden zij bijgestaan door de gemeente en enkele sponsoren. Of het levensbomenbos een vervolg krijgt is nog niet zeker. Maar als het aan Stichting Levensbomenbosch ligt, wordt heel Nederland aangeplant met levensbomen.

De overige 40 bomen worden op 17 maart 2018 geplant. In totaal zijn er dan 135 bomen op circa 1,3 ha geplant. Alle bomen zijn inmiddels verkocht en de reserveringen voor een eventueel vervolg blijven binnenkomen.

Het Levensbomenbosch wordt gesteund door gemeente 's-Hertogenbosch, Boomkwekerij Udenhout, Den Ouden Groep, Vermeulen Boomadvies, Biggelaar Groen, Boomrooierij Weijtmans, Hein(c), Cybox, Boom & Bosch en Hooloo Ingenieurs.

door Roel Vermeulen

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM