Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Van Helvoirt ontzorgt gemeente Bladel bij monumentale boomzorg

vrijdag 20 oktober 2017

Van Helvoirt Groenprojecten ontzorgt de gemeente Bladel bij de beoordeling en het onderhoud van particuliere monumentale bomen zodat de kwaliteit van het bomenbestand ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
Vanaf eind oktober starten boomtechnisch adviseurs van Van Helvoirt Groenprojecten met het inventariseren en beoordelen van het particuliere monumentale bomenbestand in de gemeente Bladel.


Om de kwaliteit van het bomenbestand te kunnen waarborgen heeft de gemeente Bladel een subsidie in het leven geroepen. Aan Van Helvoirt Groenprojecten is gevraagd om onder andere met inzet van deze subsidie de volgende opdracht uit te voeren:
Aan de hand van een nulmeting wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige conditie en kwaliteit is van de particuliere monumentale bomen. Een bewonersavond maakt eveneens onderdeel uit van de nulmeting. Vervolgens wordt een onderhouds- en uitvoeringsplan opgesteld waarin de werkzaamheden worden beschreven die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de monumentale bomen. Deze maatregelen worden uiteindelijk ook door Van Helvoirt uitgevoerd. Dit alles is vastgelegd voor een periode van tien jaar.

Maximale ontzorging
Bij de gehele opdracht is 'maximale ontzorging' van de gemeente een kernthema. Zo worden de afspraken voor een bezoek rechtstreeks gemaakt met de boomeigenaren en worden de bevindingen vastgelegd in het BOR-systeem 'Greenpoint'.
Educatie is eveneens een belangrijk onderdeel van de opdracht. Door de mensen aan de hand van een inloopavond, een folder en tijdens het bezoek op maat te adviseren en te informeren over hun eigen monumentale boom, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel om de boom in stand te houden vergroot.

Integrale Projectaanpak
Van Helvoirt Groenprojecten heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze integrale projectaanpak. Vaak schuiven ze al bij de planvorming van een project aan en verzorgen ze bijvoorbeeld bewonersavonden. Door deze manier van werken ontstaan projectresultaten waar ook de bewoners achter staan. Kortom, tevreden burgers!

Wilt u meer weten over dit project of over de ervaringen met deze integrale manier van werken? Bezoek van Helvoirt dan bij de Boom Inspyratie Dag op 26 oktober.

door Willemijn van Iersel


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM