Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 3
Naar de enquête

Jaarlijks confettifeestje in de hoofdstad


Elk jaar in de lente strooien de iepen ‘confetti’ rond, ook wel bekend als de dubbeltjesregen, waarbij de witte ronde en platte iepenzaadjes overal door de straten dansen. Van 21 april tot 21 mei heeft Amsterdam, dat in totaal 75 duizend iepen heeft staan, dit verschijnsel gevierd met het feest Springsnow, onder meer door de organisatie van lentewandelingen langs de iepen. Artieste Fay Lovsky en muzikant Reinier Sijpkens sloten het evenement af met hun lied ‘De iep’:

Auteur: Santi Raats

Niet alle gemeentes krijgen het juiste plantmateriaal geleverd, dus...


Staan in uw gemeente wel echt de bomen die besteld zijn? Sommige gemeentes ontvingen bomen die ze niet besteld hadden of bomen van inferieure kwaliteit. Dat kan op de korte of lange termijn voor problemen en extra kosten zorgen.

Auteur: Joke Heikens

Passie voor hout


Vorig jaar schonk Boomzorg aandacht aan de rondhoutveiling van de Unie van Bosgroepen. Dat artikel was een pleidooi voor meer aandacht voor het gebruik van hout voor nuttiger bestemmingen dan de opwekking van warmte of elektriciteit. Maar waar gaat het hout dan wél naartoe? Eind februari, tijdens de achttiende editie van de rondhoutveiling, vertellen kopers wat ze met het hout, dat ze gekocht hebben vanwege bepaalde specifieke eigenschappen, van plan zijn.

Auteur: Leffert Oldenkamp

Wegen, kabels en leidingen zijn weer veilig voor wortels


In onze steeds meer verstedelijkte gebieden zorgt wortelgroei jaarlijks voor veel overlast. Wortelopdruk en scheuren in het asfalt komt men overal wel tegen. Hoge kosten voor reparaties zijn het gevolg en komen jaarlijks terug. Er bestaat een wortelfrees die snel en makkelijk wortelbescherming plaatst waardoor de wegen en riolen veilig blijven voor beschadiging.

Auteur: Sylvia de Witt

Er zijn veel verschillende soorten krenten......


Amelanchier, een bijzonder geslacht van met name kleinere bomen die weinig eisen stellen aan de bodem. Bovendien is hij omdat hij als telg uit de rozenfamilie niét direct door uw schrijver naar de brandhoop gedeporteerd wordt!

Auteur: Jan P. Mauritz

Altijd spannend: komt plantmateriaal tot wasdom nadat het op de kwekerij wordt uitgezwaaid


Bomen leggen een fiks traject af voor zij tot volle wasdom komen. Loopt daar iets spaak, dan is de boom dood of juist te groot om er nog iets aan te doen. De arbitrerende partij bij geschillen rond aanleg, onderhoud, groen of bomen is vaak de Raad voor Arbitrage (RvA).

Auteur: mr. Kitty Goudzwaard

Een baby verlies je toch ook geen moment uit het oog?


Uitval van plantmateriaal beperken, daarvoor hanteert boombeheerder Martin Tijdgat van de middelkleine gemeente Wijdemeren een beleid van direct contact met kwekerijmateriaal, kweker, leverancier en, in de eerste twee jaar, met de nazorg van het jonge plantmateriaal op de groeiplaats. Ook voor grote gemeenten ziet Tijdgat kansen om uitval onder de 5 procent te houden.

Auteur: Santi Raats

Niet linksom, niet rechtsom, maar er onderdoor


Voor de aanleg van het warmtenet 'Leiding over Noord' is er in de gemeente Vlaardingen onder twee oude bomen door geboord. Hierdoor konden deze twee bomen gespaard blijven. Eneco wilde zo weinig mogelijk impact hebben op de flora en fauna langs het traject van de Leiding over Noord, en Vlaardingen wil weer graag groen zijn - in 2010 was Vlaardingen de groenste stad van Europa. Maar wat maken deze Italiaanse populier en kastanjeboom nou zo bijzonder dat zij mochten blijven staan, terwijl veel andere bomen wel gekapt werden? 0

Auteur: Joke Heikens

Verdichting rond bomen bestrijden als grootste uitdaging in stedelijke omgeving


Het creëren van groeiplaatsvoorzieningen voor stadsbomen heeft de laatste jaren eindelijk de aandacht gekregen die het verdient. Steeds vaker wordt er in de nieuwe ontwerpen rekening gehouden met de ondergrondse groeiplaatsinrichting. Vanaf eind jaren '90 zijn er inmiddels verschillende systemen ontwikkeld, waarbij we onderscheid kunnen maken tussen bepaalde boomgranulaten, verkeersbelasting opnemende constructies (veelal beton) en de lichtgewicht drukspreidende plaatconstructie, de zogenaamde Permavoid Sandwich Constructie.

Auteur: Ron van Raarn

Nog steeds teveel dorstige jonge bomen in Nederland


Nog steeds zien we dat -ondanks goede bedoelingen en mooie plannen- een groot deel van het plantgoed het tweede jaar niet haalt. Hoeveel procent haalt het niet en waardoor komt dat? Ook vertellen beheerders en aannemers in dit artikel welke maatregelen zij nemen om plantmateriaal ongeschonden naar wasdom te laten groeien en in hoeverre deze maatregelen succesvol zijn.

Auteur: Santi Raats

Waar niet gehakt wordt, vallen Bomen


Het rapport van Bomenwacht, dat recent op de website van dit blad werd besproken, heeft weer eens haarfijn aangetoond dat er niet zoiets bestaat als absolute veiligheid. Ik wil het niet met u over dit rapport hebben, want dat schijnt zo ontzettend geheim te zijn, dat in ieder geval de redactie van dit vakblad het niet mocht inzien.

Auteur: Hein van Iersel