Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 1
Lees online
Naar de enquête

Uit de oude Doos Ulmus hollandica Dampieri


Kent u de Boomzorg-rubriek ‘Uit de oude doos’ van een paar jaar geleden nog? Daarin publiceerden wij ingezonden oude foto’s van straatbomen met informatie over hun plantjaar, specifieke soort, een foto daarnaast van de straat anno nu. Want stadsbomen zijn veelal wijkers: boomverzorgers geven ze niet veel meer dan vijftig jaar te leven. De redactie stuitte op een bijzondere foto van een laan vol beeldbepalende Ulmus hollandica ‘Dampieri’, waarvan het merendeel er nog staat.

Prijserosie en matige controle zorgen voor neergaande kwaliteit bomen in de openbare ruimte


ind 2013 hebben twee studenten van de Has in Den Bosch, Bernd Meijer en Wout van de Wiel, samen met de VHG een onderzoek afgerond dat het spanningsveld tussen kwaliteit van het bomenbestand en dalende overheidsbudgetten inzichtelijk moet maken. . .

Auteur: Hein Van Iersel

Boominformatie delen in het share-tijdperk


We leven in een tijd van sharen. Gesloten datasystemen zijn uit, opendatasources zijn in. Chris van Aart en Reind van Olst van 2Coolmonkeys hebben een app voor bomen ontwikkeld: Bomenspotter. Hiermee kan iedereen informatie over bomen in de openbare ruimte melden: een potentiële rijke bron voor boombeheerders.

Auteur: Santi Raats

Hoe te werk met bomen in geval van storm?


Deze winter is er weer een fiks aantal bomen omgewaaid in stormachtig weer. Er is alles aan gelegen dit te voorkomen. Gevaarzettende bomen pak je tijdig aan. Het liefst met behulp van een bedrijf dat van wanten weet. Maar wat als een storm je overvalt tijdens het zagen? Of wanneer storm zelfs zagen onmogelijk maakt? .

Auteur: Mr Kitty Goudzwaard

Nieuwe KPB-voorzitter: hoe schoon vegen nieuwe bezems


De leden van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-Isa) hebben op 14 december Martijn van der Spoel van BSI Bomenservice als voorzitter gekozen. Van der Spoel volgt Nike Jekel op. Vakblad Boomzorg wil weten hoe dit stokje wordt overgedragen: nieuwe voorzitter, nieuwe ideeën? .

Auteur: Santi Raats

Vier 'resistente iepen'-generaties op een rij


In de opsomming van wetenschappelijke wapenfeiten over de schimmel die de iepenziekte veroorzaakt, speelt Nederland een grote rol. De waarschijnlijk uit Oost-Azië overgekomen boomziekte liet zich in 1918 voor het eerst zien in Noord-Brabant en Noord-Frankrijk. Al vanaf 1920 verrichtten de Nederlandse wetenschappers Johanna Westerdijk en haar onderzoekers Bea Schwarz en Christine Buisman baanbrekend werk, vandaar de naam Dutch elm disease. Ook nadat de iepenziekte zich in een agressievere vorm manifesteerde in de jaren zeventig, speelde het Nederlandse iepenveredelingsproject onder leiding van Hans Heybroek een cruciale rol in het voortbestaan van de iep, door het selecteren van aardig wat iepenklonen die steeds meer resistentie vertoonden.

Auteur: Ronnie Nijboer

Weer volop toekomst voor de iep


De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.

Auteur: Jelle Hiemstra

'Resistente iepen moeten op een goede onderstam veredeld worden of op eigen wortel gekweekt worden om te voorkomen dat ze alsnog bezwijken'


Twintig jaar geleden bestond het boombestand van Castricum voor een groot deel uit iepen. Dat aantal is meer dan gehalveerd tot tien procent, omdat elk jaar zo’n vijf tot tien procent van het iepenbestand sterft aan iepenziekte. Vorig jaar bezweken plotsklaps veertig iepen tegelijk aan iepenziekte. De bomendienst draaide overuren om ze te verwijderen. Maar groenspecialist Chris Winter is niet van plan om zijn iepen op te geven. Hij wil, net zoals in Amsterdam is gebeurd, weer naar een volwaardig iepenbestand toe met resistente soorten. Enkel onverenigbaarheid vormt nog een obstakel.

Auteur: Santi Raats

Welke iepen hebben de X-factor?


Iepen zijn niet voor niets één van de populairste boomsoorten in Nederland. Ze komen voor in allerlei vormen. Er zijn graag geplante iepen, zoals de inheemse Ulmus laevis, die populair is bij autochtone plantliefhebbers. Maar sommige iepen hebben qua verschijning wat je noemt 'de X-factor': gigantische mastodonten of bijzondere vormen.

Auteur: Santi Raats

Expertpanel: De strijd tegen de iepenziekte is een succes gebleken, maar de oorlog is nog niet gewonnen


In 2018 is het honderd jaar geleden dat de iepenziekte in ons land verscheen. Honderd jaar, waarin hard gewerkt is om de ziekte met alle mogelijke middelen onder controle te krijgen. Wat is de status anno 2014, en welke modellen zijn het meest succesvol om de ziekte in de hand te houden? . . . . .

Auteur: Hein van Iersel

Herplant iepen in Friesland en Groningen


Tot 2016 worden er massaal iepen herplant in Friesland en Groningen in het kader van het project ‘Herplant iepen in de Waddenregio’. In de winter van vorig jaar zijn de activiteiten begonnen.

Auteur: Santi Raats

Bomen verplanten: do’s en dont's


'Men moet geen oude bomen verplanten' is een oud gezegde. Daarmee wordt bedoeld: je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving halen. Alleen, hoe oud is nu eigenlijk een linde van 40 jaar, wanneer zij pas bij 80 jaar een enigszins volwassen kroonformaat bereikt? Eigenlijk dus piepjong! Er worden veel bomen verplant en regelmatig gaat het fout. Doordat het niet mogelijk is om oude bomen te verplanten? Nee: vaak door onkunde. Een boom is immers een levend organisme en geen lantaarnpaal die je uit de grond rukt en zo weer neerzet. Bomen verplanten is een eeuwenoud vak, een specialisme dat jarenlange ervaring en kunde vereist. .

Auteur: Dirk Doornenbal

Vele walnoten maken nog geen bos


Wanneer een gemeente begrippen in haar bestemmingsplannen onvoldoende toelicht, mag de rechter mag aansluiten bij wat in het algemene taalgebruik gangbaar is. In de volgende zaak viel de taalkundige uitleg van de gemeente over het bestemmingsplan goed uit voor de gemeente. Maar het dubbeltje kan ook zomaar de andere kant op vallen. Dan kan een taalkundige uitleg tot uitkomsten leiden die misschien helemaal niet door de gemeente gewenst zijn. .

Auteur: Mr. Jilles van Zinderen

Hieperdepiep, lang leve de iep!


De Hollandse iep is een Belg! Ulmus x hollandica 'Belgica' is, samen met de Hollandse linde, Tilia x europaea, vanouds de boom bij uitstek van de lage landen. Vooral in de kuststreken was en is de boom onverslaanbaar als grote boomvormer in de ruimte. In de vorige eeuw was de boom decennialang de meest geteelde boom in de laanbomenkwekerijen. Door de steeds voortdurende en grote problemen, zoals de gevreesde iepenziekte* en de onverenigbaarheid van ent-onderstamcombinaties, is deze teelt, ondanks het beschikbaar komen van meer resistente rassen en betere vermeerderingsmethoden, in de laatste decennia van de 20ste eeuw schrikbarend teruggelopen. Tegen de verdrukking in hebben onderzoeksinstituten en een aantal 'ijzervretende' boomkwekers standgehouden, om de boom voor de totale ondergang te behoeden. En met succes! .

Auteur: Jan P. Mauritz

Keurig


Auteur: Hein van Iersel

Vijf jaar Expedio Arbori


Sinds 2013 werkt Expedio Arbori met de nieuwste Picus geluidstomograaf voor het inwendig onderzoek bij bomen en het benaderen van de breukvastheid. De Picus maakt gebruik van geluidsimpulsen waarbij het mogelijk is een twee- tot driedimensionaal beeld van de stam te krijgen.

Auteur: Ronald Wobbe