Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 2
Lees online
Naar de enquête

Bijzondere vorm van 'groenprotectie' in Den Bosch


Voor gemeente 's-Hertogenbosch was het de eerste keer, voor aannemer Heijmans ook. Datzelfde gold voor de boomtechneuten van Cobra en voor IBN, de sociale werkvoorziening voor Noordoost-Brabant. Vier partijen die de handen ineen slaan in een bijzondere samenwerking, waarmee de gemeente 's-Hertogenbosch landelijk voorop loopt. Op een unieke manier worden monumentale bomen beschermd in het megaproject parkeergarage Vonk & Vlam. Daarbij wordt hoog ingezet op social return en genieten alle betrokken partijen ervan 'een slag te kunnen maken'.

Slimme app bewaakt het proces van selecteren en transporteren van bomen


Cobra heeft een slimme app ontwikkeld die het complete proces van selecteren, transporteren en definitief uitplanten van bomen bewaakt en vastlegt. Het verhangen van labels is daarmee voorgoed uit de wereld.

Auteur: Hein van Iersel

Van gadget naar fundament


Beheersystemen krijgen een steeds bredere rol: het aansluiten op de basisregistraties is niet meer vrijblijvend, maar steeds meer wenselijk en voor diverse onderdelen zelfs verplicht.

Auteur: Alfons Schuurmans

Geïntegreerd ziekten en plagen beheren in bomen is een must


Ziekten en plagen steken steeds meer de kop op. Ging het vroeger maar om een beperkt aantal ziekten, tegenwoordig wordt de moderne beheerder overstelpt met een diversiteit aan ziekten en plagen gerelateerd aan verschillende boomsoorten. Hierdoor wordt steeds meer gevraagd van de kennis en vaardigheden van de manager en beheerder van bomen..

Auteur: Henry Kuppen

Chemie voor eikenprocessierups nog toegestaan, maar volledig achterhaald


Chemie is nog toegestaan in de strijd tegen eikenprocessierups, als een van de uitzonderingen in het voorlopige 'convenant' Green Deal die staatssecretaris Mansveld begin dit jaar naar buiten bracht. Dimilin, met de werkzame stof diflubenzuron, is een voorbeeld. Maar chemische middelen zijn doorgaans totaal niet selectief en doden veel insectensoorten in en rond de eik. Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven te over om uit te kiezen.

Auteur: Santi Raats

Beleid, bestek, bestrijding


Het is weer zover, alhoewel dit jaar wat vroeger dan voorgaande jaren: de eikenprocessierups is uit het ei gekomen. Ook is het op het oog zo onschuldige diertje inmiddels door heel Nederland verspreid. De wijze waarop iedere gemeente eikenprocessierupsbestrijding aanpakt, verschilt. Boomzorg maakt een rondgang langs de deskundigen van een aantal gemeenten die de bestrijding op eigen wijze oppakken. We laten hen aan het woord over beleid, bestek en bestrijding van dit op het oog zo onschuldige dier.

Auteur: Martijn Siemes

Ralf en Harrie Vaessen:


Anders dan wat veel mensen denken, is de eikenprocessierups een vlinder die van oorsprong in Nederland voorkwam, maar die ergens in de negentiende eeuw is verdwenen of in ieder geval grotendeel uitgestorven. Vanaf 1990 is de soort weer in opmars in Nederland. Eerst in Limburg en Brabant en sinds 2013 in het hele land. Logisch dus dat in Limburg en Brabant de meeste kennis zit op het gebied van beheer. Boomzorg praat met Harrie en Ralf Vaessen, die onder andere het concept Eikenprocessierupstotaalzorg hebben ontwikkeld.

Auteur: Hein van Iersel

Mag het een eikje minder zijn?


Gemeente Heerlen heeft al vanaf de begin jaren tweeduizend te maken gehad met de aanwezigheid van eikenprocessierups. Door ervaring werd de afdeling beheer wijzer. Specialist beheer Gerard Braakhekke legt uit hoe de aanpak van Heerlen is aangescherpt door de jaren heen.

Auteur: Santi Raats

Nederland gelooft weer in de iep


De zoektocht naar en het vinden van resistente iepensoorten is een van de succesvolste operaties geweest in de geschiedenis van de staden laanboom. Iepen worden weer volop aangeplant door de Iepenwachten Friesland en Groningen. Maar is in heel Nederland de angst voor iepenziekte geweken? Boomzorg hield een enquête over het beheer van iepenziekte.

Auteur: Santi Raats

Twee kwekers vechten om een been, de gemeente loopt ermee heen


Het is wat ongebruikelijk, maar de gemeente Veldhoven trok recent een aanbesteding voor het leveren van heesters en plantgoed in, nadat Rechtbank Oost- Brabant de gemeente had veroordeeld in een kort geding. Wat ging hieraan vooraf?

Auteur: Hein van Iersel

Decentrale overheden aan handen en voeten gebonden door wijziging Boswet en opheffing


Op dit moment bereidt het Ministerie van Economische Zaken de Wet opheffing bedrijfslichamen voor. Als dit wetsvoorstel wordt aanvaard, zal het Bosschap worden opgeheven, met grote gevolgen voor gemeenten en provincies.

Auteur: mr. Kitty Goudzwaard

Voorjaar: laat alles wat mooi is, maar weer naar buiten komen!


Wat is er mooier dan het nuttige te verenigen met het aangename? Nu het voorjaar is aangebroken, komt alles wat mooi is, weer naar buiten. Zo genieten we dan ook van prachtig bloeiende laan- en straatbomen. In het bijzonder van opvallende exoten. Allochtone prachtbloeiers zijn niet alleen goed voor het oog, maar ook voor de broodnodige diversiteit.

Auteur: Jan P. Mauritz

Mammoetklus voor een mammoetboom


Het is nog wat heiig als ik op 13 maart in Driebergen aankom. Boomspecialist Copijn heeft de complete Nederlandse pers opgetrommeld met de belofte van een unieke klus. Op het terrein van de toekomstige woonwijk 'De Lange Dreef' zullen twee bomen worden verplant op een manier die nog nooit zou zijn toegepast in Nederland. Dat wil zeggen: niet voor bomen. De vijzelmethode waarover het gaat, is wel bekend van het verplaatsen van bruggen, viaducten en andere grote objecten, maar niet eerder gebruikt voor bomen.

Auteur: Hein van Iersel

Johannesburg: 's werelds grootste, door mensen geschapen bos


Sommige mensen beweren dat Johannesburg in Zuid-Afrika de meest ‘groene’ stad ter wereld is. Anderen trekken deze stelling in twijfel. Vast staat in ieder geval dat de stad sinds zijn oprichting eind negentiende eeuw zeer veel bomen heeft geplant, terwijl de plek qua inheemse vegetatie van oorsprong geen boombeplanting kent. Hoe zijn deze stadsbomen er gekomen en hoe gaat de stad nu met deze bomen om?

Auteur: Guy Oldenkotte

Vlucht naar voren


Als vakblad willen we proberen dit soort innovaties te onderstrepen en in zekere zin zelfs te belonen door deze te voorzien van het predicaat Green Innovation Award 2014

Auteur: Hein van Iersel

Geïntegreerd ziekten en plagen beheren in bomen is een must


Geïntegreerd ziekten en plagen beheren in bomen is een must. Ziekten en plagen steken steeds meer de kop op. Ging het vroeger maar om een beperkt aantal ziekten, tegenwoordig wordt de moderne beheerder overstelpt met een diversiteit aan ziekten en plagen gerelateerd aan verschillende boomsoorten. Hierdoor wordt steeds meer gevraagd van de kennis en vaardigheden van de manager en beheerder van bomen.

Auteur: Henry Kuppen