Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2017 - 0
Download PDF
Naar de enquête

Wat heeft een boom nodig?


De voorwaarden om een boom goed te laten groeien zijn een doorwortelbare grond, zuurstof, bodemleven, vocht en voeding.

Auteur: Willemijn Sneep

Problemen stedelijke omgeving


Bomen die geplant zijn in een verharde omgeving hebben over het algemeen onvoldoende doorwortelbare ruimte om tot maximale wasdom te komen, doordat ze dicht op de fundering van bijvoorbeeld wegen of parkeervakken staan. Bovendien raakt de doorwortelbare ruimte gemakkelijk verdicht vanwege de verkeersdruk

Auteur: Willemijn Sneep

Verbetering groeiplaatsen


Bij de keuze voor een draagkrachtig groeimedium is een aantal factoren van belang. een eerste factor is de hardheid van de minerale fractie van het bodemmateriaal: hoezeer de bodemvulling bestand is tegen verbrijzelen en compacteren.

Auteur: Willemijn Sneep

Overzicht groeimedia


Doordat gewoon straatzand snel verdicht en arm is, kunnen bomen zich er niet in ontwikkelen. Daarom wordt bomenzand gebruikt. Dat is luchtiger, bevat meer voedingsstoffen dan gewoon zand en biedt genoeg stabiliteit om op te straten.

Auteur: Willemijn Sneep

RHP start onderzoek naar meten bomenzand met 'RAG Landscaping M³ Box'


Gemeenten hadden al een middel in handen om de verwerking van boomgranulaat bij bomen eenvoudig en snel te controleren: de ‘RAG Landscaping m3 Box’ in combinatie met de LWD-meter.

Vergelijking groeimedia


Op het gebied van bodemleven lijkt bomenzand het minste te scoren – hoewel wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. in granulaat is iets meer bodemleven aanwezig. en ook al is dit in theorie misschien niet toereikend, in de praktijk zijn er voorbeelden van bomen die al vele jaren groeien op bomenzand of bomengranulaat.

Auteur: Willemijn Sneep

Drukspreidende en drukontlastende groeiplaatsconstructies


Civiele aannemers zijn op zoek naar manieren om een zo stabiel mogelijke ondergrond te creëren, terwijl groenspecialisten groeiruimte voor bomen belangrijk vinden.

Auteur: Willemijn Sneep

Bunkersystemen: vier gangbare types


Vier gangbare types bunkersystemen: Silvacell en treeparker, het Watershell-systeem, Het systeem Treebox HP (met permavoid) en Stratacell en Rootspace.

Auteur: Willemijn Sneep

Vergelijking bunkersystemen


het bodemleven en de voeding zijn in alle bunkersystemen vergelijkbaar. Deze zijn vooral afhankelijk van het gebruikte groeimedium. De beluchting kan men in alle systemen op peil houden door het toepassen van een beluchtingsbuis in de lagere delen van de constructie.

Auteur: Willemijn Sneep

Installatie groeiplaatsverbetering onder parkeervakken Bergen op Zoom


In Bergen op Zoom verzorgde Krinkels vorig jaar fundering voor parkeervakken en groeiplaatsverbetering voor bomen. Dit werd gerealiseerd met AquaMulti Airboxen, geleverd door Joosten Kunststoffen.

Maatwerk voor Bomen: Bijlagen


Leveranciers van aanvulgronden met RAG-keurmerk. Specificaties granulaat. Specificaties bomenzand. Specificaties constructie.

Auteur: Willemijn Sneep

Installatie van een ondergrondse groeiplaatsconstructie in Apeldoorn


De gemeente Apeldoorn, pionier op het gebied van groeiplaatsconstructies, besloot om langs het kanaal een ondergrondse groeiconstructie aan te leggen.