Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2015 - 2
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Brede kennis en integrale aanpak als drijvende kracht


Eind maart dook er een nieuwkomer op in de bomenwereld: ETS boomexperts. Een jonge onderneming bestaande uit vier European tree workers en twee European tree technicians, die na een dienstverband bij Copijn besloten gezamenlijk verder te gaan.

Auteur: Kelly Kuenen

Boomgegevens op meerdere plekken bijhouden? Kom nou!


Een situatie 'uit het leven gegrepen': meneer Jansen woont in een middelgrote gemeente en heeft een bijstandsuitkering. Wanneer hij een nieuwe baan vindt of verhuist, moet dat bij de gemeente in drie verschillende administratiesystemen worden doorgevoerd.

Auteur: Erik Koppelaar, Bomenwacht Nederland

Van Atten: 'Groenbeheerders moeten leren kijken en verschillen leren herkennen'


Meer diversiteit streven we na om ziektes en aantastingen te beperken. Door meer verschillende soorten en variëteiten aan te planten en door de aanplant van resistente en minder vatbare rassen, kunnen we dit bereiken. Maar hoe realiseer je de bewaking van soortechtheid in de praktijk van alledag?

Auteur: Maarten van Attem

Schattig boompje wordt uithangbord van de Amsterdamse Rode Loper


Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toegepast. Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika voor Ulmus 'Frontier', in zijn woorden een schattig boompje waarvan je op het eerste gezicht bijna niet gelooft dat het een iep is.

Auteur: Hein van Iersel

Ulmus 'Frontier' een welkome aanvulling op het soprtiment


Ulmus 'Frontier' is afkomstig uit het veredelingsprogramma van het National Arboretum in Washington DC. De moeder is een Europese veldiep (Ulmus minor), de vader is de kleinbladige Aziatische iep Ulmus parvifolia, met als Nederlandse naam Chinese iep (alhoewel hij ook in omringende landen voorkomt).

Auteur: Ronnie Nijboer

Ulmus 'Frontier', absoluut uniek in het iepensortiment


De Amsterdamse bomenconsulent Hans Kaljee is een groot iepenliefhebber en in Nederland een belangrijke Ulmusdeskundige. De iep is voor Amsterdam een zeer dankbare boom, omdat hij goed groeit op plekken waar de meeste andere boomsoorten niet verder komen dan een kwarrend bestaan.

Auteur: Teije de Haan (Boomkwekerij Lappen)

Een boom met weinig ziektes, die het goed doet in de verharding


Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige bekroning van die metamorfose is het opnieuw inrichten van de Singelring. De bekroning van die renovatie wordt bepaald door tachtig Gleditsia triacanthos 'Skyline'.

Auteur: Hein van Iersel

Gleditsia triacanthos 'Skyline': prima boom, maar blijft een, dus bamboestok meeleveren


Gleditsia triacanthos is een pionierplant die bij voorkeur langs de randen van de Amerikaanse loofhoutbossen zijn plaats inneemt, waarbij hij zich met zijn snelle groei en spreidkroon verzekert van voldoende ruimte.

Auteur: Rutger Becude, Henk den Mulder (Den Mulder Boomteelt)

Hoe staat het met de buren? Even wat overlastzaken...


Lichte paniek bij gemeentelijke boombeheerders. Ja, zeiden zij, gezien de laatste uitspraak van die tv-rechter op 29 januari 2015 moeten wij toch echt wel... Om vervolgens zuchtend allerlei bomen met daarbijhorende overlastklachten te noemen, die op grond van zo'n uitspraak nu gekapt moesten worden. Wat te doen?

Auteur: Kitty Goudzwaard

Weg heringericht, roeken verhuisd


Het riool in de Zeilbergsestraat in Deurne is dringend aan vervanging toe. Bij forse regenbuien ontstaat er flinke wateroverlast bij de bewoners. Maar het vervangen van het riool betekent ook dat de bestaande bomenstructuur van volwassen, beeldbepalende Amerikaanse eiken, niet gehandhaafd kan blijven. De kwaliteit van de bomen liep al terug. Uit het oogpunt van veiligheid zijn er daarom verschillende gekapt.

Auteur: Dennis Slotboom

Zilverslindes op de Tilburgse Oude Markt, net zo fit als in het bos


Greenmax en Van Helvoirt organiseerden in Tilburg in samenwerking met Van Ouden Groenrecylcing en Joosten Kunststoffen een demomiddag voor relaties, om deze kennis te laten maken met de verschillende groeiplaatsinrichtingen.

Auteur: Marlies van Iersel

Het geslacht Alnus


Na de eerste editie van Boomzorg 2015, stampvol met allochtone makkers, nu op speciaal verzoek van het opperhoofd Hein wederom een deel van het feuilleton over één geslacht: eentje dat iedereen wél kent en waar bij voorkeur zelfs een paar autochtone of inheemse makkers in zitten.

Auteur: Jan P. Mauritz (VRT)

Stichting Friese Iepenwacht: 'Wij zijn niet op zoek naar werk'


Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is nu ongeveer tien jaar actief en is een succes gebleken. Het percentage aantastingen door iepenziekte is gedaald van meer dan 10 procent in 2005 naar minder dan 1 procent.

Auteur: Hein van Iersel

'Een boom hoeft geen obstakel te zijn'


Dat is de titel van een presentatie van Ceciel van Iperen, verbonden aan de CROW, tijdens de InfraTech van 2013.

Auteur: Chris Winter

Niks boven bomen!


Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare ruimte.

Heilige eik


Ik heb het nog op school geleerd, In de tijden van de Germanen waren bomen bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. In ieder dorp was wel een boom waar wijze mannen en hopelijk ook vrouwen bij elkaar kwamen om recht te spreken en te overleggen.

Auteur: Hein van Iersel