Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 8
Lees online
Naar de enquête

Bijzonder groenproject in 's Hertogenbosch


Het wordt een bijzondere landmark in 's-Hertogenbosch: de Paleisbrug, die de onderwijsboulevard en de oude binnenstad verbindt. Toegankelijk voor voetgangers en rustig fietsverkeer met een verblijfsfunctie om van de omgeving en van de brug zelf te genieten. Want wat de brug bijzonder maakt is het groen. Maar een stadspark met bomen op een brug, kan dat eigenlijk wel? We spraken met de 'groendeskundigen' die bij dit project betrokken zijn.

Auteur: Harriëtte van der Maat

Composteerbaar gronddoek beschermt wortels en voorkomt onkruid


Het wieden van onkruid is een onaangenaam en tijdrovend karwei. Beaulieu Technical Textiles denkt daar verandering in te kunnen brengen met zijn Ökolys gronddoek, een gronddoek gemaakt van biodegradabele en composteerbare componenten.

Auteur: Guy Oldenkotte

Uniformiteit is de gangbare norm, maar diversiteit is de ambitie!


In dit Boomzorg-nummer is het thema van de Bomenmonitor ‘diversiteit’. Boomzorg was benieuwd hoe u als beheerders hier vandaag de dag mee bezig bent. Welke eventuele problemen of weerstanden voorziet u bij meer divers aanplanten?

Auteur: Santi Raats

Rupsje-nooit-genoeg of...


Een gemeente in Nederland hield een aanbesteding voor de preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierups. Bij het inschrijvingsbiljet moest een inschrijvingsstaat worden ingediend die werd gebaseerd op fictieve hoeveelheden. Bij de meeste posten van die inschrijfstaat ging het om een geoffreerde prijs per stuk. Dat was alleen anders bij de bestekpost 'Verkeersmaatregelen'. Bij die post werd gerekend met een eenheid 'per keer'. Die twee woordjes zouden de kern worden van het geschil tussen aannemer X en de gemeente.

Auteur: Jilles van Zinderen (Manz Legal)

Chimaeren en kruisingen under the Christmas tree!


Kruisingen vinden al plaats sinds jaar en dag. Niet in de laatste plaats tussen mensen zoals Jozef en Maria, waardoor elk jaar kindje Jezus weer in de kribbe ligt onder onze kerstboom, maar ook tussen planten. Plantenkuisingen zijn ingedeeld in twee groepen: intergenerische hybride (geslachtshybride) en intragenerische hybride (soorthybride). Uw hofschrijver hoopt u weer een aardig leesmoment te schenken onder de kerstboom dit jaar met dit onderwerp, te meer omdat ik ervan overtuigd ben dat door de stapeling of mix van genetische eigenschappen een forse bijdrage geleverd wordt aan biodiversiteit en duurzaamheid, en in deze bijzondere species niet of nauwelijks ziekten voorkomen!

Auteur: Jan Mauritz

Jaap Smit: Geen mineermot betekent minder bloedingsziekte, dus experimenteer met mineermotvrije kastanjes


Zowel witte kastanjes als roodbloeiende familieleden onder Aesculus zijn extreem gevoelig voor kastanjebloedingsziekte, helaas. Wellicht biedt de veel onbekendere Indische kastanje soelaas? Dendroloog Jaap Smit, werkzaam bij Cobra Boomadviseurs, denkt van wel.

Auteur: Santi Raats

Capelle kiest bij ophoging voor behoud van bomen


In Capelle aan den IJssel liggen van oorsprong moerassige veengebieden waar later woonwijken zijn gebouwd. Om woningbouw mogelijk te maken, verlaagde men de (grond)waterspiegel. Dit heeft echter één belangrijk nadeel: er komt meer zuurstof in de bodem, waardoor organische bestanddelen gaan verteren. Het gevolg is inklinking en zakking van de bodem. De huizen zijn gebouwd op palen, maar de omliggende buitenruimte is niet gefundeerd, waardoor deze met het veen mee zakt. Vanwege de ongelijke zakking moeten om de 10 à 20 jaar de rioolaansluitingen worden vervangen en moet het maaiveld worden opgehoogd. Een dergelijke ophoging kan echter desastreus zijn voor de aanwezige bomen in de wijk.

Auteur: Paul Geluk, Erik Koppelaar en Dirk Doornenbal

Divers als het kan, uniform als het moet


Dit thema van Boomzorg is gefocust op diversiteit. We laten met opzet ‘bio’ – als in biodiversiteit – weg, omdat we het thema graag zo breed mogelijk in willen vliegen. Als redactie hebben we ons erover verbaasd dat dit thema zo veel enthousiasme bij de geïnterviewden losmaakte.

Auteur: Hein van Iersel

Ome Piet


Jaren geleden, pas van de middelbare tuinbouwschool, kwam ik ome Piet van der Bom tegen. Pas geplante platanen lieten hun blad vallen. ‘Oh, ik zie het al’, zei een kordaat mannetje met rode wangetjes op zijn Brabants.

Auteur: Chris Winter