Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 5
Lees online
Naar de enquête

Er voltrekt zich een ramp in Toronto


In Toronto zijn de gevolgen van de essenprachtkever niet te missen. In de stad in het Oosten van Canada zie ik straten met enkel dode laanbomen. 860.000 essen zijn binnen enkele jaren dood als er niets gebeurt. Voor veel bomen is het inmiddels te laat: er voltrekt zich een ramp door een kever die ook in Nederland kan opduiken.

Auteur: Jaap Smit

Knoflook, lieveheersbeestjes, of de burger 'gewoon zijn auto laten poetsen':


Honingdauw: voor veel burgers een OR-fenomeen met de allerhoogste irritatiefactor. Vele gemeenten ontvangen dan ook jaarlijks tientallen klachten over luizenpoep op particuliere bezittingen. Blijft bladluis een eeuwige uitdaging en strijd? Of komen er oplossingen in zicht? Drie boombeheerders vertellen over hun bestrijdingservaringen.

Auteur: Santi Raats

Aartsvijanden van de bladluis in beeld


Plaaginsecten rukken op in Nederland. Niet alleen worden bomen en planten aangetast, mensen krijgen huidirritatie als zij in contact komen met deze insecten. Onschuldiger, maar wel vervelend is de rommel die de uitwerpselen van bladluizen veroorzaken op alles wat onder bomen staat. Beheerders zoeken tegenwoordig naar oplossingen die biologisch zijn, zodat gericht en milieuvriendelijk kan worden bestreden.

Auteur: Martijn van der Spoel

Bladluis geen serieus probleem, totdat de burger klaagt


Honingdauw is een probleem voor de boombeheerder omdat de burger niet blij is met luizenpoep op zijn auto of ander particulier bezit. Hoe gaan Nederlandse beheerders om met bladluisbomen, met name de lindebomen?

Auteur: Santi Raats

Vaccinatiespuiten tegen bladluisplaag


Stel: u loopt als consument door de supermarkt. Een advertentie roept naar u: drink dit drankje en u wordt gegarandeerd niet kaal. Gelooft u dat? TFI 4000 heeft sinds een vijftal jaar de luisgarantregeling: gegarandeerd 80 procent luisafname. Gert Veldhuizen legt uit waarom er weldegelijk garantie op overlastafname gegeven kan worden en waardoor de beheerder weer rustig zou kunnen slapen.

Auteur: Santi Raats

Smakelijk eten!


De aanwezigheid van bladluizen kan een behoorlijke overlast geven in de openbare ruimte. Het gaat hierbij niet zozeer om de luizen zelf, maar wel om honing- en roetdauw. Op deze honingdauw groeit een schimmel, roetdauw. Deze schimmel zorgt er voor dat alles zwart wordt. Het gevolg is veel klagende burgers die willen dat de gemeente de overlast aanpakt. Waar in het verleden volwassen kevers werden gebruikt, worden al sinds 2003 juist de larven van het lieveheersbeestje Adalia bipunctata toegepast. Het grote voordeel is dat de larven veel vraatzuchtiger zijn dan de volwassen kevers en niet weg kunnen vliegen bij vermindering van het voedselaanbod. Adalia bipunctata, de Latijnse naam voor het tweestippelig lieveheersbeestje is een inheemse soort, deze komt dus van nature voor in Nederland, die speciaal wordt gekweekt om uit te zetten in het openbaar groen.

Ongevaarlijk, maar onprettig de berkenwants


Diverse campings, woonwijken waar berkenbomen voorkomen worden sinds juli geplaagd door wantsen, waaronder de grondwants Kleidocerys resedae. Ze komen de huizen, caravans en tenten binnen in grote getallen. In veel gevallen worden de nimfen van deze wantsen voor jonge teken aangezien. Sommige vakantiegangers hebben hun vakantie hierdoor zelfs moeten afbreken. . . .

Auteur: Santi Raats

Plant met verstand, en vergeet hem niet!


Er worden een stuk minder essen aangeplant door Nederlandse beheerders; "zwaarbelaagd maakt onbemind, en onkunde verergert dat zeer sterk". De essentaksterfte mag dan flink huishouden onder de essenpopulatie, onze hofschrijver is er alles aan gelegen om u deze prachtige soort niét te doen vergeten: de gewone es en de smalbladige es zijn op soortniveau erg gevoelig, maar een aantal CV's ervan weer niet, of veel beperkter! Daarnaast zijn en blijven er andere soorten en CV's geschikt als laan- of straatboom. Een aantal Fraxinus-parkbomen zijn prachtige knoepers, die waarlijk thuis horen in de 'Jopper-categorie'.

Auteur: Jan P. Mauritz

Telefoon volstaat; pen, papier en kwaliteitscatalogus kunnen thuisblijven


Overheden besteden tegenwoordig vaak niet alleen onderhoud uit aan de aannemer, maar ook inspectie. Kennis wordt naar de markt toe geschoven met als gevaar dat partijen hun eigen vlees niet objectief genoeg keuren. TSD IT bv, leverancier van beheersystemen, heeft een app ontwikkeld die schouwen sneller laat verlopen en nauwkeurig registreert wie heeft geschouwd en wat hij of zij heeft waargenomen: KORapp.

Auteur: Santi Raats

Water en lucht op de juiste plek!


Veel jonge bomen in de stedelijke omgeving hebben last van droogte of te weinig zuurstof. Deze problemen ontstaan onder andere door een te hoge verdichting onder de verharding. Een efficiënte ventilatie en irrigatie is daarom van vitaal belang om stadsbomen te ondersteunen. Bij gebruik van twee losse systemen bestaat het risico dat er bewatering plaatsvindt via de beluchtingsbuis. Dit vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Lu(cht)Wa(ter)-systeem.

Auteur: Marco Brouwers

Granulaat op maat


Er zijn de laatste jaren flink wat mogelijkheden ontwikkeld om bomen te planten in verharding. Bomengranulaat aanbrengen in het plantvak is er één van. Maar het is daarmee nog geen vanzelfsprekendheid dat de boom succesvol zal groeien. In het ontwerp en bij de aanleg moeten er meer maatregelen genomen worden om de benutbare doorwortelbare ruimte optimaal te maken.

Auteur: Marc Lansink

Kan ik effe vangen?


Bij een omver gereden lantaarnpaal weten we allemaal wat er moet gebeuren als de dader bekend is. Maar in menige gemeente blijven schaderapportages van de bomenploeg liggen. Het wordt ervaren als te moeilijk of te tijdrovend om de schade te verhalen op de veroorzaker. Het gevolg is budgettekort door consequent overmatige inboet. Hoe wordt ‘schade verhalen’ een consequent succesverhaal?

Auteur: Santi Raats

Uitgestelde onverenigbaarheid


Door het aloude principe boompje groot, plantertje dood, claimen opdrachtgevers, zoals gemeenten, bijna nooit hun schade die is ontstaan als gevolg van uitgestelde onverenigbaarheid. Punt een: schade is pas na lange tijd zichtbaar. Maar ook is er mogelijk niet genoeg sortimentskennis bij gemeenten aanwezig om te beoordelen wat wel en wat niet samengaat. Daarom moet men zich de praktische juridische vraag stellen: hoe kun je vooraf zo goed mogelijk contracten dichttimmeren zodat je geen schade lijdt of achteraf het beste schadevergoeding kunt claimen? En valt er überhaupt iets te claimen?.

Auteur: mr. Kitty Goudzwaard

De juiste nazorg kan uitval van bomen voorkomen


Een verbazingwekkend aantal beheerders kent een inboetpercentage van 15-30% (zoals beschreven in het artikel van Santi Raats in Boomzorg 3, 2014). Cijfers die me aan het denken zetten. Zelf ben ik gedurende het groeiseizoen bijna dagelijks bezig met de nazorg bij de Nationale Bomenbank. Hoe zit het met onze resultaten en valt er inderdaad zo'n groot percentage van de 1e jaars bomen uit? Doen we het in Nederland dan echt zo slecht met nieuwe aanplant en als dat zo is hoe kunnen we dat dan verbeteren.

Auteur: Remke Vos

De boom in de hoofdrol


Op deze plaats in Boomzorg voortaan een aantal actuele pagina’s met de mooiste, meest bijzondere en opmerkelijk projecten waar bomen een hoofdrol spelen. Wilt u uw project ook op deze pagina’s terugvinden stuur dan een mail naar project@nwst.nl en wij sturen u een formulier toe waarmee u uw project kunt opgeven.

Bekentenis


Ik moet u iets bekennen. Ik ben bang dat ik oud aan het worden ben. Ik krijg steeds meer jeuk van de woordenbrij waarin wij elkaar in deze wereld proberen in te pakken. Die jeuk krijg ik overigens ook van de woordenbrij buiten dit wereldje, maar daar gaat dit stukje niet over. De woorden waar ik op doel hebben verdacht vaak met dingen te maken waar je eigenlijk alleen maar voor kunt zijn. Duurzaamheid is er zo een, burgerparticipatie een andere of certificeren.

Auteur: Hein van Iersel