Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2012 - 1
Naar de enquête

Inschrijvingseisen moeten reëel zijn


Auteur: Jan van der Lei

Voorwaarden certificaati Iepenhoutverwerkers aangepast


Sinds 1994 voert de BVOR een certificeringssysteem voor verwerkers van ziek iepenhout. Dankzij die gecertificeerde bedrijven kunnen bezitters van ziek iepenhout dit materiaal op verantwoorde wijze laten verwerken. Dit najaar heeft de BVOR samen met iependeskundigen de voorwaarden waaraan certificaathouders moeten voldoen onder de loep genomen. De voorwaarden zijn aangepast aan de laatste inzichten rond verantwoorde verwerking van ziek iepenhout.

Auteur: Wieke Coenen

Citymarketing in Venray leidt tot de 'beste binnenstad van Nederland'


Als redactie van Boomzorg hadden wij eerlijk gezegd nog nooit gehoord van de prijs ‘Beste Binnenstad van Nederland’, maar wij kenden wel de recente make-over van het Venrayse stadscentrum en de rol van bomen daarbij. Reden genoeg voor een interview met wethouder Jan Loonen en projectleider Riny van Deursen over de totstandkoming van dit opvallend mooie stadscentrum en de rol van groen daarin.

Auteur: Hein van Iersel

Juridisch: zorgplicht rond EPR


EPR: korte naam, klein beestje, maar grote gevolgen in geval van schadeclaims. .

Auteur: Kitty Goudzwaard

Beheerkaarten stellen beschermde en bedreigde vlindersoorten veilig voor EPR-bestrijdingsmiddelen


Waar de boombeheerder angstvallig voorzorgmaatregelen wil nemen tegen gevaar voor de volksgezondheid, heeft de Vlinderstichting andere belangen: het in stand houden van de vlinderpopulatie. Om ervoor te zorgen dat in de EPR-bestrijding geen onnodige slachtoffers vallen, heeft de Vlinderstichting beheerkaarten opgesteld, met daarop alle bedreigde soorten die op en bij eiken voorkomen. De Vlinderstichting wil beheerders en boomverzorgers tijdens dit symposium met klem aanraden om de kaart ter hand te nemen bij de strijd tegen EPR-overlast.

Auteur: Karlijn Raats

EPR-sleuteloverdracht aan GGD Amsterdam


Amsterdam kent een unieke situatie: het heeft EPR-beheer centraal ondergebracht bij de GGD. De GGD heeft contact met huisartsen om de impact van EPR-overlast op de volksgezondheid te volgen. Coördinator Jan Buijs deelt zijn ervaring met ons op het symposium.

Auteur: Karlijn Raats

Leren van het verleden


Sinds 2005 heeft Sittard-Geleen al te maken met de eikenprocessierups. De gemeente heeft dan ook al jarenlang ervaring met EPRbestrijding. Alhoewel boombeheerder Jules Sondeijker het geen ‘bestrijding’ wil noemen, maar ‘beheer’: “Eikenprocessierups verdwijnt niet meer. Je kunt de dieren niet voorkomen of weghalen. Slechts hun populatie beheren.”

Auteur: Karlijn Raats

Samenwerking binnen de regio met één registratiesysteem en beheerprotocol


Afgelopen tien november waren ze weer bij elkaar: alle noordelijke gemeentes, inclusief de provincie Overijssel, enkele Overijsselse gemeenten en Landschapsbeheer Flevoland. Waarom? Omdat ze ervan overtuigd zijn dat eikenprocessierups het beste beheerd kan worden in communicatie met elkaar. Dat proces niet over één nacht ijs, maar is een samenwerkingsvoorbeeld voor de rest van het land.

Auteur: Karlijn Raats

Big brother watching EPR


Ieder jaar komen de eitjes op een ander moment uit. Wie verzamelt actuele gegevens over EPR? Dat doet Kenniscentrum Eikenprocessierups sinds ruim een jaar.

Auteur: Karlijn Raats

Xen Tari is de onbetwiste nummer 1 tegen EPR


Nu het nieuwe bestrijdingsmiddel aaltjes eraan zit te komen, wordt Xen Tari afgeschilderd als ‘het mindere bestrijdingsmiddel’. Maar eigenlijk is Xen Tari, gezien de huidige bestrijdingsmiddelen, de onbetwiste nummer 1 tegen eikenprocessierups!

Auteur: Wes Janssen

We helpen de EPR fantastisch!


Probleem met rups minder groot door meer diversiteit in sortiment De massale aanplant van eiken heeft ertoe bijgedragen dat de eikenprocessierups zich in twintig jaar over heel Nederland heeft kunnen verspreiden. Aanplant van andere boomsoorten kan de verspreiding niet meer stoppen. Maar het toepassen van een meer gevarieerd sortiment bomen betekent dat de beheerskosten van EPR dalen. Nieuwe aantastingen hebben dan een minder grote impact op planning en budget.

Auteur: Jaap Smit

Om cowboys buiten de deur te houden moet er een kwaliteitskeurmerk komen voor EPR-bestrijding.


Het lijkt me duidelijk: het is tijd dat er een kwaliteitswaarborg komt voor eikenprocessierupsbeheer en -bestrijding. Maar ik heb gek genoeg nog geen opdrachtgever ontmoet die een kwaliteitsborging wil zien om er zeker van te zijn dat er tijdens de bestrijding geen risico wordt gelopen, dat materiaal zoals opgezogen nesten deskundig wordt afgevoerd, of dat wordt geborgd of gecontroleerd waar het materiaal naartoe gaat.

Auteur: Erik Punt

EPR is het zoveelste bewijs dat Nederland dringend behoefte heeft aan een Kennisplatform Boomziektes


Eikenprocessierups is nu een meer dan een decennium in Nederland aanwezig, maar er lijkt de afgelopen jaren om de zoveel tijd een nieuwe boomziekte of –plaag bij te komen.

Auteur: Thale Roosien

EPR een volksgezondheidsprobleem! Waarom betaalt de boombeheerder dit dan?


Een koe vliegt de boom in en omdat hij geen klauwen heeft maar hoeven, kan hij niet in die boom blijven hangen. Hij valt uit de boom, gelukkig raakt hij niets. Een volgende aanvliegende koe valt echter wel op een auto. Commotie alom. De gemeenschap roert zich en stelt dat de boombeheerder maatregelen moet nemen zodat er geen koeien meer uit de bomen kunnen vallen.

Auteur: Henk van Scherpenzaal

Totale ontzorging is dé toekomst voor eikenprocessierupsbeheer!


Wat je vaak ziet binnen de eikenprocessierupsbestrijding, is dat opdrachtgevers voor bestekvormen kiezen die ofwel de preventieve, ofwel de curatieve bestrijdingsvorm bevatten en dat er aan monitoring minimaal tijd wordt besteed.

Auteur: Harrie Vaessen

Bestrijden met nematodes is financieel en milieutechnisch het meest voordelig


Nematodenbestrijding heeft zowel financieel-economisch als milieutechnisch meerwaarde. De meeste winst valt te halen uit milieutechnisch overweging. Nematoden worden al jaren ingezet onder andere in de strijd tegen engerlingen.

Auteur: Nicolaas Verloop

Een koe kan geen haas vangen


Twee jaar geleden claimden bedrijven nog dat het wegvangen van eikenprocessievlinders met feromoonvallen de populatie reduceert. Ik hoop dat dit is overgewaaid, want het is natuurlijk je reinste onzin.

Auteur: Jos Koppen

Stap voor Stap moeten we meer gaan communiceren met elkaar


Voorzitter van de Werkgroep EPR en onderzoeker bij nVWA Joke Fransen moedigt open communicatie en samenwerking aan in EPR-beheer. ‘Netwerken kan ertoe leiden dat stakeholders gezamenlijk een fonds zouden kunnen oprichten. Maar als ieder voor zich blijft denken, krijgen we dat niet voor elkaar’, aldus Fransen.

Auteur: Karlijn Raats

Boomverplanting met vorstkluit


Copijn Boomspecialisten verzorgden donderdag 9 februari een spectaculaire verplanting van een vijftigjarige linde bij het toekomstige Helen Dowling Instituut. De boom die zo'n 22 meter hoog is, heeft met een grote telekraan een vlucht van 30 meter gemaakt naar de nieuwe plantplek. De boom die veertig tot vijftig jaar oud is, werd met vorstkluit en al in één keer met een 250 tons kraan opgepakt. De aardkluit heeft een doorsnede van 4 meter en weegt meer dan 40 ton. Om deze linde te behouden heeft Copijn ook een financiële bijdrage geleverd om dit project te realiseren.

Redactieteam Boomzorg aan de slag in Arboretum Oostereng


3 februari hield NWST, uitgeverij van onder meer Boomzorg, Boom in Business, Fieldmanager en Greenkeeper, een bedrijfsuitje in de sneeuw. Niet om met een snowboard of zeepkist een helling af te suizen, maar om het Wageningse arboretum Oostereng mee te helpen opruimen bij projectcoördinator en Wageningen-docent Leo Goudzwaard.

Vier arboreta in Wageningen in plaats van drie


Wageningen is door haar hogeschool- en universiteitachtergrond gezegend met een plantenverzamelingen in arboreta. Wat minder bekend is, is dat er naast de botanische tuinen De Dreijen, Belmonte en arboretum Hinkeloord nog een vierde arboretum is. Docent en dendroloog Leo Goudzwaard is nu met een aantal studenten bezig om dit arboretum op te knappen.

Auteur: Hein van Iersel

EPR Demodag


1 maart zal het vakblad Boomzog zijn eerste eigen symposium gaan organiseren. In 2011 organiseerden wij natuurlijk de Ziekten & Plagen Dag, maar deze dag was primair gericht op onze activiteiten in de boomkwekerijsector. De dag waar wij het nu over hebben, is natuurlijk de EPR Demodag.

Auteur: Hein van Iersel

"Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Gezamenlijke aanpak zoals bij Iepenwacht is noodzakelijk!"


De Iepenwacht is een samenwerkingsverband tussen partijen en instanties zoals gemeenten, terreinbeherende instanties, provincies, Staatsbosbeheer, landschapsbeheerorganisaties en Rijkswaterstaat. De stichting bestrijdt de iepziekte door monumentale iepen preventief te injecteren met Dutch Trig®, de iepen gedurende de zomer te inspecteren, zieke iepen te saneren conform de richtlijn Goed Iepenbeheer en iepen die minder vatbaar voor iepziekte zijn te planten.

Auteur: Jacco Wisman

Goudenregen: Spring 'ns in the air!


Einde van de winter: genieten in het kwadraat met koek-en-zopie en die spanning over ‘de Tocht der Tochten’ is voorbij. Nu komt het voorjaar eraan! En dan is daar die overdadige bloei van de goudenregen.

Auteur: Jan P. Mauritz