Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2013 - 4
Naar de enquête

Economisch meest voordelige inschrijving


Met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet is voortaan het criterium de 'economisch meest voordelige inschrijving' (Emvi) het verplichte gunningscriterium. Wil een aanbesteder een ander gunningscriterium, dan moet dit zeer duidelijk gemotiveerd worden. Voor veel boombeheerders is Emvi een hoofdbreker. Hoe ga je in het bestek de zo nauw te formuleren gewenste kwaliteit omschrijven en krijgen? .

Auteur: Kitty Goudzwaard

Punten scoren!


Menig groenbeheerder laat de redactie van Boomzorg weten dat hij of zij opziet tegen het Emvi-aanbesteden, dat een uitgangspunt is geworden binnen de nieuwe Aanbestedingswet. Heersende vraag is: hoe omschrijf én toets je kwaliteit? Jan Buijs en Ronald Jelsma van de GGD Amsterdam hebben zojuist succesvol aanbesteed, voor 50 procent Emvi, en vertellen daarover.

Auteur: Santi Raats

Kijken is de beste vorm van controleren


Hoe check je kwaliteit als je aanbesteedt met Economisch Meest Voordelige Inschrijving (Emvi)? Boombeheerder Jaap Verhagen van de gemeente Ede ging een kijkje nemen bij de bomen van een vorige opdrachtgever van de aannemer. Hij deed dit in overeenstemming met de aannemer. In de toekomst wil Verhagen ook onaangekondigde bezoekjes bij andere opdrachtgevers afleggen, alsmede spontaan toezicht houden op het werk zelf.

Auteur: Santi Raats

Te koop kasteel, compleet met zeshonderd matige groeiende lindes


In deze uitgave van Boomzorg onder andere aandacht voor de verschillende kant-en-klare systemen die op de markt zijn om boomkluiten ondergronds te verankeren. Toen bleek dat in kasteel De Assumburg in Heemskerk ondergrondse en bovengrondse verankering naast elkaar gebruikt waren, wilden wij daar het fijne van weten. .

Auteur: Hein van Iersel

Hoe plant Nederland!


ER is veel discussie over de juiste manier om bomen te planten, te verankeren en nazorg te geven na aanplant. Vakblad Boomzorg heeft via een grootschalig onderzoek uitgezocht welke methodes in Nederland worden gehanteerd. . . . .

Auteur: Santi Raats

Emvi en bomen, kan dat?


Onder de nieuwe aanbestedingswet is het belangrijk om meer te gaan doen met Emvi, oftewel 'economisch meest voordelige aanbieding'. Boombeheerders zijn daar vaak huiverig voor, omdat zij denken dat dit lastig en ingewikkeld is. Herman Wevers van Alles Over Groenbeheer en Wim Arends van de provincie Groningen en Osaka Boomadvies bewijzen dat dit anders kan met een project voor de provincie Groningen.

Auteur: Hein van Iersel

Punten sprokkelen


Branchevereniging VHG en EAC (Europese koepelorganisatie voor boomverzorgers) vinden de kennisontwikkelingen in de bomenbranche zodanig voortschrijden, dat zij een nieuwe manier van hercertificering van het ETW-certificaat in het leven hebben geroepen. Continue bijscholing is nodig om de kwaliteit en veiligheid in de branche hoog te houden. Bijscholen kan met een puntensysteem voor het bijwonen van kennisbijeenkomsten. Moet de ETW'er dit uit eigen zak betalen of moet de werkgever in de bijscholing investeren? . .

Auteur: Santi Raats

Sommige appeltjes zijn voor de dorst, andere alleen om naar te kijken


Op de Augsburg Baumpflegetage werd in april dit jaar de wilde appel Malus sylvestris uitgekozen tot boom van het jaar. De hofschrijver van dit blad is, zoals iedereen weet, geen liefhebber van de familie van de Rosaceaeën, maar zou er toch een heel aantal redden van de brandstapel waar Rosaceaeën volgens hem in een eerder artikel op thuishoren. Deze Malus dienen een doel: ze zijn sterk, mooi voor het oog en hebben soms heerlijk eetbare vruchten. Eén heeft zelfs een bijzondere naam, vernoemd naar de grootvader en vader van de auteur!.

Auteur: Jan P. Mauritz

Vraatzuchtige larve van lieverheersbeestje damt luizennpopulatie sterk


Luizen in laanbomen als linde en esdoorn zijn een bron van ergernis voor omwonenden. Zonder bestrijding breidt luis zich uit tot een grote populatie die enorme hoeveelheden plakkerige honingdauw afscheidt. Vooral bij parkeerplaatsen, pleinen en terrassen kan de overlast groot zijn. . .

Auteur: Ellen Klapwijk

Message in a tree


Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden soldaten in de buurt van Arnhem en de Veluwe geen water in de buurt voor flessenpost. Er waren wel zakmessen en genoeg bomen voor bomenpost. Junior projectleider Boomverzorging Bas Visscher van Konijnenberg Bos en Groen vond sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de bomen tijdens VTA-controles in de vorm van kervingen door soldaten. Hij wil de verhalen achter de kerven in kaart brengen.

Auteur: Santi Raats

Oude beukenloofgang weer in ere hersteld


In mei heeft Pius Floris Boomverzorging Vught een oude beukenberceau in een eerste fase gerestaureerd bij een monumentaal klooster: Koningsoord in Berkel-Enschot. Koningsoord is gebouwd in 1933 tot 1937. Waarschijnlijk is de berceau net zo oud. Aan de beukengang van 140 meter lang was in geen jaren meer onderhoud uitgevoerd.

Auteur: Sjaak van Doorn en Michel de Groot

Vergelijking verankeringssystemen op jonge en volwassen bomen


e afgelopen Deutsche Baumpflegetage in Augsburg, waar wetenschappers en vooraanstaanden in de bomenwereld hun bevindingen op het gebied van boomverzorging deelden met het grote publiek, vielen onderzoekers Jochen Brehm en Axel Schneidewind op. Zij zijn namelijk beiden van mening dat ondergrondse boomverankeringen vaak niet deugen en raden aan om, omwille van het welzijn van de boom, terug te keren naar de traditionele paalverankering.

Auteur: Thale Roosien